Aanmeldprocedure

Hoe kan je je aanmelden?

Aanmelden is simpel. De drempels om mee te doen zijn laag. We hebben geen leeftijdsbeperkingen en je hoeft ook geen inkomensbewijzen te overleggen.

Vul het aanmeldformulier in en doe een dansje. Wij zullen contact met je opnemen.

Beoordeling van je aanmelding

Je aanmeldformulier wordt gebruikt voor een eerste beoordeling door het bestuur van de Stichting SmartFund Services.

Belangrijke zaken met betrekking tot je aanmelding:

  • Als je het aanmeldformulier hebt ingevuld is je aanmelding nog niet definitief. Pas na contact met het bestuur en als die akkoord zijn, dan krijg je een uitnodiging om je te registreren bij SmartDeposit. Als je geregistreerd bent bij SmartDeposit is je aanmelding definitief.

  • Je leeftijd. Alleen als je 18 jaar of ouder bent kan je meedoen. SmartFund Basic kent geen verdere leeftijdsrestrictie. Ook boven de AOW leeftijd kan je gewoon meedoen, mits je maar aantoonbaar inkomen uit zelfstandige werkzaamheden hebt.

  • Je gewenste donatiebedrag mag niet hoger zijn dan je gemiddelde maandelijkse inkomen dat je verdient als zelfstandige.

  • Je hoeft niet ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel

  • Je hoeft niet BTW plichtig te zijn

  • Op het moment van aanvraag mag je niet (chronisch) ziek zijn

  • Naast je inkomen als zelfstandige mag je ook werkzaamheden in loondienst verrichten. De inkomsten uit loondienst mag je niet optellen bij je ondernemersinkomen.

Aanmelding bij de Werkvereniging

Als deelnemer van SmartFund Basic kan je gratis 2 jaar lid worden van de Werkvereniging. De Werkvereniging behartigt jouw belangen als Modern Werkende.

Aanmelding bij de Werkvereniging

Bij aanmelding betaal je via Ideal je lidmaatschap van een jaar. Je krijgt daar een factuur van de Werkvereniging van. Stuur deze factuur op naar info@smartsharing.nl en je krijgt je lidmaatschap teruggestort op het banknummer dat bij ons bekend is. Het tweede jaar idem.