Kosten

Wat gaat het mij kosten?

Kosten zijn altijd relatief. SmartFund Basic is de goedkoopste van alle nu op de markt zijnde broodfondsen en schenkkringen.

Kleine zelfstandigen en starters moeten vaak leven van zeer lage inkomens. SmartFund Basic heeft er dan ook voor gekozen dat je al voor een donatie vanaf € 500 mee kan doen.