Hoe werkt een SmartFund

Het gemak dient de mens


Door slimme automatisering gaat alles vanzelf


Bij de meeste AOV schenkkringen moet je zelf schenkingen overmaken, je buffer bewaken en aanvullen en je deelnemerskosten overmaken.
Bij SmartFund Basic is alles geautomatiseerd.
In de internetapplicatie SmartDeposit kan je alles volgen. Alles is volledig transparant. Maar ook als je niet inlogt bij SmartDeposit krijg je alle berichten die voor jou belangrijk zijn per e-mail, maar hoef je verder zelf niets te doen.

1) Je krijgt een zogenaamde e-Wallet (een digitale rekening). Op deze e-Wallet staat geld in de vorm van de verplichte buffer, de maandelijkse spaarbedragen en ontvang en doneer je je schenkingen. Het geld op je e-Wallet blijft ten alle tijden jouw eigen geld. Er is dus geen gezamenlijke pot. Bij het verlaten van het Fund kan je het saldo van je e-Wallet meenemen, met in acht name van de opzegtermijn.

2) Je kunt zelf binnen bepaalde grenzen bepalen welk bedrag je bij ziekte geschonken wilt krijgen. Ditzelfde bedrag bepaalt ook hoeveel je zelf gaat schenken aan een ander. Dus hoe hoger het bedrag is dat je zelf wilt ontvangen, des te hoger het bedrag is dat je aan een zieke deelnemer gaat schenken.

3) Een SmartFund is zodanig opgezet dat het volledig transparant is en dat de deelnemer zelf zo min mogelijk actie hoeft te ondernemen om deel te (blijven) nemen aan het SmartFund. Hiertoe wordt een SmartFund ondersteund door de webapplicatie SmartDeposit.

4) SmartDeposit regelt alle financiële transacties en geeft real time inzicht alle transacties op de e-Wallet, en de stand van zaken van het Fund. SmartDeposit is gekoppeld aan het e-Wallet platform van de elektronische geldinstelling Intersolve. Dit is de veiligste manier waarop je geld beheerd wordt.

Een SmartFund is ontworpen om het de deelnemer zo gemakkelijk mogelijk te maken. Via incasso wordt de verplichte buffer automatisch aangevuld als het saldo te laag is. Je spaart automatisch. Voor meer informatie kijk op smartdeposit.org