Wie zijn wij?

SmartFund Basic

SmartFund Basic is in 2020 door de St. SmartFund services opgericht met als doel om een arbeidsongeschiktheidsvoorziening aan te bieden gericht op de zelfstandige eenpitter .

SmartFund Basic wil het vangnet zijn voor de de hardwerkende zelfstandige die bij ziekte echt in de problemen komt, omdat de inkomsten te laag zijn om een buffer van tienduizenden euro's op te bouwen.

Stichting Smartfund services

De stichting heeft als doel:

- het bevorderen van de samenwerking tussen ondernemers;

- het financieel beheer voor SmartFund verenigingen;

- het verwerven van fondsen voor SmartFund verenigingen;

- het ondersteunen van SmartFund verenigingen servicediensten;

- het vertegenwoordigen van het gedachtengoed van SmartFunds in de

publiciteit en overleg met maatschappelijke organisaties,

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting is in 2012 opgericht.


Full service bureau voor schenkkringen

In 2016 hebben Hubert Lut en Jacco Met SmartSharing opgericht met als doel AOV (arbeidsongeschiktheidsvoorziening)schenkkringen (full service) te faciliteren en organisaties te voorzien van een eigen AOV schenkkring op maat.

Het is het doel van SmartSharing het voor organisaties mogelijk te maken om op een simpele, transparante en veilige en betaalbare manier een schenkkring te organiseren. Daarom hebben wij niet voor een bepaald concept gekozen, maar hebben we de webapplicatie SmartDeposit ontwikkeld wat elke soort schenkkring kan ondersteunen. Samen met de organisatie die een schenkkring wil aanbieden ontwerpen wij een schenkkring op maat.

Full service betekent dat wij alles doen. Een organisatie hoeft alleen maar aan te geven dat zij een schenkkring willen aanbieden.