Smartfund BaSIC

SmartFund Basic

SmartFund Basic is in Januari 2021 door de St. SmartFund services opgericht met als doel om in samenwerking met de Werkvereniging een arbeidsongeschiktheidsvoorziening aan te bieden gericht op de zelfstandige Modern Werkende .

SmartFund Basic wil het vangnet zijn voor de de hardwerkende zelfstandige die bij ziekte echt in de problemen komt, omdat de inkomsten te laag zijn om een buffer van tienduizenden euro's op te bouwen.